منوچهر سخایی: موج نگاه

موج نگاه
شعر: ابوالقاسم اعلامی
آهنگ: پرویز مقصدی
خواننده: منوچهر سخایی

یاد و خاطره‌ای از «منوچهر سخایی»

* * *