منوچهر سخایی: آفتاب مهتاب

منوچهر سخایی آفتاب مهتاب

آفتاب مهتاب
شعر ابوالقاسم اعلامی
آهنگ: پرویز مقصدی
خواننده: منوچهر سخایی

مرغ سفید پر من انگشتر زر من
یادت میاد قدیما، بچگیا ندیما
بازیای رنگ به رنگ‌و، قصه‌های قشنگ‌و
قصه‌ی مادر بزرگه، دندون تیز گرگه
آفتاب مهتاب چه رنگه، سرخ و سفید دو رنگه
هم آشیونه‌ی من، چراغ خونه‌ی من
حالا که اون بهارا، اون روز و روزگارا
دنیا مثال آبه، عمرا مثال خوابه
چشماتو هم نذاشته عمرا گذشته
آفتاب مهتاب چه رنگه
سرخ و سفید دو رنگه

* * *
یاد و خاطره‌ای از «منوچهر سخایی»

* * *

error: Content is protected !!