منوچهر سخایی: آفتاب مهتاب

آفتاب مهتاب
شعر ابوالقاسم اعلامی
آهنگ: پرویز مقصدی
خواننده: منوچهر سخایی

یاد و خاطره‌ای از «منوچهر سخایی»

* * *