پوران: اسیر

اسیر
شعر: حزین لاهیجی
خواننده: پوران

مجموعه‌ای از ترانه‌های «تک‌ساز» در این سایت

* * *

error: Content is protected !!