رامش: قسمت

قسمت
شعر: پرویز وکیلی
آهنگ: بابک بیات
خواننده: رامش

روی جلد صفحه این ترانه را در اینجا ببینید

* * *