منوچهر سخایی ـ پوران: شب بیایی سر شب بیایی

شب بیای، سر شب بیای
شعر: کریم فکور
خوانندگان: منوچهر سخایی ـ منوچهر

اجرای ترانهٔ همین ترانه با صدای ویگن

* * *

یاد و خاطره‌ای از «منوچهر سخایی»

* * *