ویگن: قهر

قهر
شعر: پرویز وکیلی
آهنگ: پرویز وکیلی
خواننده: ویگن

اجرای همین ترانه با صدای: منوچهر سخایی و پوران

* * *