منوچهر سخایی: شهر نور

شهر نور
شاعر: پرویز وکیلی
آهنگ: امیر آرام
خواننده: منوچهر سخایی

یاد و خاطره‌ای از «منوچهر سخایی»

* * *