رامش: آی دنیا دنیا (ترانه فیلم)

آی دنیا دنیا
شعر: محمدعلی شیرازی
آهنگ: همایون خُرم
خواننده: رامش
ترانه فیلم:‌ عباسه و جعفر برمکی

روی جلد صفحه این ترانه را در اینجا ببینید

* * *

error: Content is protected !!