رامش: والس (ترانه فیلم)

والس
شعر: ؟
آهنگ: اسفندیار منفردزاده
خواننده: رامش
ترانه فیلم: هنگامه ۱۳۴۷

روی جلد صفحه این ترانه را در اینجا ببینید

* * *

error: Content is protected !!