شهرام غواص: یک پارچه نمک

شهرام غواص یک پارچه نمک

یک پارچه نمک
شعر: رحمان شکوفه‌پور
آهنگ: هادی آزرم
خواننده: شهرام غواص

روی جلد صفحه این ترانه را در اینجا ببینید

* * *

error: Content is protected !!