رامش: بگم چی شد!؟

بگم چی شد!؟
شعر: سعید دبیری
(در بعضی صفحه‌ها: محمدعلی شیرازی!)
آهنگ: پرویز غیاثیان
خواننده:‌ رامش

روی جلد صفحه این ترانه را در اینجا ببینید

* * *

error: Content is protected !!