رامش: بوسه‌ی عید

بوسهٔ عید
شعر: میرفخزایی
آهنگ: [صدرالدین] مهوان
خواننده: رامش

روی جلد صفحه این ترانه را در اینجا ببینید

* * *

error: Content is protected !!