ایرج: خنده‌ی می

خندهٔ می
شعر: عبدالله الفت
آهنگ: اسفندیار منفردزاده
خواننده: ایرج

از «اسفندیار منفردزاده» در این سایت:

یادمان اسفندیار منفردزاده

error: Content is protected !!