عارف: بزنم به تخته!

بزنم به تخته!
شعر: پرویز وکیلی
آهنگ: سلیمان اکبری
خواننده: عارف