عارف: باران

باران
شعر: [حسین] شاه‌زیدی
آهنگ: [ناصر] خدیوی
خواننده: عارف

error: Content is protected !!