گوگوش: خواب

خواب
شعر: پرویز وکیلی
آهنگ: پرویز مقصدی
خواننده: گوگوش