عارف: برگشته مژگان

عارف برگشته مژگان

برگشته مژگان
شعر: ایرج جنتی‌عطایی
آهنگ: پرویز مقصدی
خواننده: عارف

در بر آن بیدِ مجنون،
آن شبِ غمگینِ پاییز
قصه‌ی دل می‌سرودی
با نوای محنت‌انگیز
گفتی از من باوفاتر
با غم تو آشناتر
هر چه بشتابی نیابی
هر چه بشتابی نیابی

من به این افسون، شدم افسانه‌ی تو
اینچنین دیوانه‌ای، دیوانه‌ی تو
رفتی ای برگشته‌مژگان
تا تب این عشق سوزان
در دلم آتش فروزد
تار و پودم را بسوزد

* * *