گوگوش: انگشتر هزار نگین

انگشتر هزار نگین
شعر: کریم محمودی
آهنگ: پرویز اتابکی

روی جلد صفحه این ترانه را در اینجا ببینید

* * *

error: Content is protected !!