پوران: بنوش، بنوش (ترانه فیلم)

بنوش، بنوش!
شعر: ایرج جنتی‌عطایی
آهنگ: بابک
خواننده: پوران
ترانه فیلم: لوطی

روی جلد صفحه این ترانه را در اینجا ببینید

* * *

error: Content is protected !!