پوران: امروز و فردا

امروز و فردا
شعر: جهانبخش پازوکی
آهنگ: جهانبخش پازوکی
تنظیم آهنگ: واروژان
خواننده: پوران

روی جلد صفحه این ترانه را در اینجا ببینید

* * *
یادنامهٔ «پوران» در این سایت

* * *