ترانه‌شناسی جهانبخش پازوکی (پوران)

پوران جهانبخش پازوکی

در مجموعه ترانه‌هایی که پوران خواند، چند آهنگ ماندگار با صدای او از ساخته‌های خاطره‌انگیز جهانبخش پازوکی است. از ترانه‌هایی که در برنامه‌‌ی وزین گلهای رنگارنگ رادیو ایران تا چند آهنگ که برای فیلم ساخته و اجرا شده است؛ و این نشان از توانایی جهانبخش پازوکی «ترانه‌سرا ـ آهنگساز» دارد.

ترانه‌شناسی جهانبخش پازوکی (پوران)
ترانه‌شناسی جهانبخش پازوکی (هایده)
ترانه‌شناسی جهانبخش پازوکی (معین)
ترانه‌شناسی جهانبخش پازوکی (فرزین)
ترانه‌شناسی جهانبخش پازوکی (فرشته)
ترانه‌شناسی جهانبخش پازوکی (مهستی)
ترانه‌شناسی جهانبخش پازوکی (منوچهر سخایی)
ترانه‌شناسی جهانبخش پازوکی (هوشمند عقیلی)
ترانه‌شناسی جهانبخش پازوکی (کامل در یک مجموعه)

* * *

error: Content is protected !!