پوران: یک گل داشتم (ترانه فیلم)

یک گل داشتم
شعر: محمدعلی شیرازی
آهنگ: حسین واثقی
خواننده: پوران
ترانه فیلم: بارگاه شیطان

روی جلد صفحه این ترانه را در اینجا ببینید

* * *

error: Content is protected !!