عارف: با نام تو

با نام تو
شعر: ایرج جنتی‌عطایی
آهنگ: حسن لشکری
خواننده: عارف