محمد نوری: تو و من

تو و من
شعر:‌ محمد نوری
خواننده: محمد نوری