امیر رسایی: هزار وعده

هزار وعده
شعر: پرویز وکیلی
آهنگ: خسرو ظهیرالدینی
خواننده: امیر رسایی