امیر رسایی: هزار وعده

امیر رسایی هزار وعده

هزار وعده
شعر: پرویز وکیلی
آهنگ: خسرو ظهیرالدینی
خواننده: امیر رسایی

هزار بار با من ای گل وعده تو بستی
هزارون بار وعده شکستی،‌ شکستی

هزارون ماه در اومد، هزارون شب سر اومد
هزار بار آفتاب غروب کرد و در اومد
سر وعده‌گاه تو موندم چشم به راه تو
زیر پای من گل و سبزه در اومد

هزار بار با من ای گل وعده تو بستی
هزارون بار وعده شکستی،‌ شکستی

دو صد بوسه گرفتی با اون لب گداخته
هزارون گیسو بر هزار شونه نشوندی
قرار از دلم رفته، عمری هفته به هفته
من خسته را بر سر وعده نشوندی

هزار بار با من ای گل وعده تو بستی
هزارون بار وعده شکستی،‌ شکستی

* * *

error: Content is protected !!