عارف ـ نارملا: هزار و یک وعده

هزار و یک وعده
شعر: پرویز وکیلی
آهنگ: خسرو ظهیرالدینی
خوانندگان: عارف ـ نارملا