امیر رسایی: دامن صحرا

دامن صحرا
شعر: طوفانی
آهنگ: حسن لشگری
خواننده: امیر رسایی

error: Content is protected !!