راشین: باشه باشه

باشه، باشه
شعر: ؟
آهنگ: عطاالله خرم
خواننده: راشین

روی جلد صفحه این ترانه را در اینجا ببینید

* * *