نارملا: والله

والله
شعر: پرویز وکیلی
آهنگ: بابک [افشار)
خواننده: نارملا