امیر رسایی: سایه به سایه

سایه به سایه
شعر: رضا شمسا
آهنگ: محمود قراملکی
خواننده: امیر رسایی

روی جلد صفحه این ترانه را در اینجا ببینید

* * *

error: Content is protected !!