امیر رسایی: سایه به سایه

سایه به سایه
شعر: رضا شمسا
آهنگ: محمود قراملکی
خواننده: امیر رسایی