رامش: پریشان

رامش پریشان

پریشان
شعر: هوشنگ توفیقی
آهنگ: پرویز مقصدی
خواننده: رامش

روی جلد صفحه این ترانه را در اینجا ببینید

* * *