ویگن: زن

زن
شعر: پرویز وکیلی
آهنگ:‌ سورن [الکساندر مایلیان]
خواننده: ویگن