عارف: داش غلام (ترانه فیلم)

داش غلام
شعر: امان منطقی
آهنگ: انوشیروان روحانی
خواننده: عارف
ترانه فیلم: غلام ژاندارم

error: Content is protected !!