الهه: آب از سر گذشته (نامهربونی)

آب از سر گذشته (نامهربونی)
شعر: تورج نگهبان
آهنگ: محمد حیدری
خواننده:‌ الهه

نامهربونی، نمی خواهی بدونی، گذشته برنگشته
رسوای شهرم، نمی‌خواهی بدونی که آب از سر گذشته

عشقم نمی‌میره
سامان نمی‌گیره
رسوای شهرم، نمی‌خواهی بدونی که آب از سر گذشته
نامهربونی، نمی‌خواهی بدونی، گذشته برنگشته

امشب دلِ من از غم گرفته
لبریز درده، ماتم گرفته
عشق من‌و رد می‌کُنی
با من چرا بد می‌کُنی
من با تو قهرم، بیا رسوای شهرم، که آب از سر گذشته
نامهربونی، نمی خواهی بدونی، گذشته بر نگشته

* * *

در رهگذر عمر با «تورج نگهبان»

* * *
ترانه‌های بازخوانی‌شده ایرانی (۱) [آ ـ ث]
ترانه‌های بازخوانی‌شده ایرانی (۲) [ج ـ ژ]
ترانه‌های بازخوانی‌شده ایرانی (۳) [س ـ غ]
ترانه‌های بازخوانی‌شده ایرانی (۴) [ف ـ ی]

* * *
روی جلد صفحه این ترانه را در اینجا ببینید

* * *

error: Content is protected !!