در «رهگذر عمر» با ترانه‌های «تورج نگهبان»

تورج نگهبان ترانه سرا

«تورج نگهبان»، در کنار ترانه‌سرایانی چون: رحیم معینی کرمانشاهی، بیژن ترقی، اسماعیل نواب صفا و کریم فکور سرآمد نسل دوم از ترانه‌سرایان معاصر است.

شروع کارش با مهندس «همایون خُرم» بود و ترانه‌هایی که برای «پروین» و «مرضیه» سرود. هر دو از جنوب ایران آمده بودند. این از «اهواز» و آن از «بوشهر». دیداری اتفاقی در تهران و پس از آن رفاقتی گرم در کنار همکاری‌ها و حتی دوران خدمت نظام وظیفه.

خاطرات آن ایام و داستان چند کار مشترک را «همایون خُرم» در کتاب خاطرات هنری خود «غوغای ستارگان» مفصل نوشته است. فرصتی شاید تا خلاصه‌ای از آن‌ها را اینجا بازنویسی کنم.

در اینجا و با یاد او چند ترانه از بیش از هفتصد ترانه‌ای که سروده است را بشنویم. یاد او و یادگارهای ماندگارش یادمان باشد.

حکایت ترانه «بیگانه» (پوران شاپوری)
حکایت ترانه «رهگذر عمر» (داریوش اقبالی)

* * *

error: Content is protected !!