پوران: چرا می‌روی!؟

چرا می‌روی!؟
شعر: کریم فکور
آهنگ: حبیب‌الله بدیعی
خواننده: پوران

* * *

error: Content is protected !!