پوران: چرا می‌روی!؟

جرا می‌روی!؟
شعر: کریم فکور
آهنگ: حبیب‌الله بدیعی
خواننده: پوران

یادنامهٔ «پوران» در این سایت

* * *