پوران: دنیای من

دنیای من
شعر: تورج نگهبان
آهنگ: حبیب‌الله بدیعی
خواننده: پوران

در رهگذر عمر با «تورج نگهبان»

* * *

error: Content is protected !!