پوران: سفر کنم

سفر کنم
شعر: کریم فکور
آهنگ: [حبیب‌الله] بدیعی
خواننده: پوران

* * *

error: Content is protected !!