رامش: خورشید خانم

خورشید خانم
شعر: سعید دبیری
آهنگ: [منوچهر] چشم‌آذر
خواننده: رامش

روی جلد صفحه این ترانه را در اینجا ببینید

* * *

error: Content is protected !!