پوران: شادی بی‌انتها

شادی بی‌انتها
شعر: نظام فاطمی
آهنگ: مجید وفادار
خواننده: پوران

یادنامهٔ «پوران» در این سایت

* * *