ویگن: گمشده

گمشده
شعر: پرویز وکیلی
آهنگ: پرویز مقصدی
خواننده: ویگن