الهه: از دل بگو

از دل بگو
شعر: امیر جنتی‌عطایی
آهنگ: سلیمان اکبری
خواننده: الهه