عارف: قصه‌ی کبوتر چاهی

قصهٔ کبوتر چاهی
شعر: داود سنجابی
آهنگ: جمشید زندی
خواننده: عارف

روی جلد صفحه این ترانه را در اینجا ببینید

* * *

error: Content is protected !!