پوران: از تو گذشتم

از تو گذشتم
شعر: رشید مرادی
آهنگ: رشید مرادی
خواننده: پوران

یادنامهٔ «پوران» در این سایت

* * *