رامش: شب ژانویه (ترانه فیلم)

رامش شب ژانویه

شب ژانویه
شعر: [محمدعلی] شیرازی
آهنگ: انوشیروان روحانی
خواننده: رامش
ترانه فیلم: ماجرای شب ژانویه

روی جلد صفحه این ترانه را در اینجا ببینید

* * *
«شبی که من کاج شدم» خاطره‌نوشته‌ی طنزی از: هادی خرسندی

* * *