رامش: مروارید (ترانهٔ فیلم)

مروارید
شعر: کریم فکور
آهنگ: بابک [افشار]
خواننده: رامش
ترانه فیلم: آقا دزده