ایرج مهدیان: چشمان خمار

چشمان خمار
شعر: محمدعلی لطفی
آهنگ: حریری
خواننده: ایرج مهدیان

error: Content is protected !!