رامش: عشق پوشالی

عشق پوشالی
شعر: [ایرج] جنتی‌عطایی
آهنگ: ویلیام [خنو]
رامش: رامش

روی جلد صفحه این ترانه را در اینجا ببینید

* * *