رامش: قصهٔ غصه

قصهٔ غصه
شعر: مهجور [؟]
آهنگ: ویلیام
خواننده: رامش

روی جلد صفحه این ترانه را در اینجا ببینید

* * *