گیتی: وعده‌گاه

وعده‌گاه
شعر: ایرج جنتی‌عطایی
آهنگ: [محمود] قراملکی
خواننده: گیتی پاشایی

روی جلد صفحه این ترانه را در اینجا ببینید

* * *

error: Content is protected !!